Servicios

CONTROL ECONÒMIC

• Informació econòmica actualitzada i inmediata tant en el saldo comunitari com en els pagaments i cobraments realitzats

• Confecció del pressupost de despeses ordinàries anuals.

• Control i cobrament de les provisions de fons i saldo resultant de l'exercici.

• Control i presentació de comptes, liquidació de despeses i cobraments ordinaris anuals de forma conjunta i individualitzada per departament i copropietari.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

• Assistència a la Junta Ordinària i a les Extraordinàries que siguin necessàries.

• Confecció i notificació de convocatòries i actes.

• Custòdia de la documentació comunitària dels darrers cinc anys i de la documentació fixa constitutiva

.• Gestió i control d'empleats comunitaris.

• Assessorament a la Comunitat de Propietaris i especialment al President daquesta.

RESOLUCIÓ D'INCIDENCIES

• Atenció a totes les incidències comunitàries que es presentin, així com la seva gestió i control.

• Gestió eficaç de la morositat.

• Control i coordinació dels industrials i professionals externs al servei de la comunitat, així com comparació de preus i negociació de condicions de pagament.

• Control i seguiment dels sinistres comunitaris tant amb la companyia com amb la corredoria d'assegurances.

• Prendre, en absència del president o dels membres de la Comissió de Govern, les mesures urgents necessàries per evitar un mal major. En general vetllar per la bona convivència i funcionament de la Comunitat

Demana un pressupost

Estalvi per la comunitat

Renegociem contractes amb serveis i proveïdors per garantir una reducció de costos de la comunitat

Solucions inmediates

Contacte directe i immediat 24/7 per telèfon

Transparència i seguiment

Accés complet sobre l'estat financer de la Comunitat així com qualsevol altra dada que vulguis consultar